Inschrijven

Voorwaarden

  • Een schooljaar bevat 38 lesweken
  • De tarieven zijn exclusief lesmateriaal
  • Bij afwezigheid van de docent worden de lessen ten alle tijden ingehaald op een later tijdstip. Is de leerling verhinderd vervalt het recht op deze les.
  • Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
  • Er is sprake van een opzegtermijn gedurende een maand.
  • Genoemde prijzen zijn in EURO.

Machtigingsformulier (gegevens rekeninghouder)